วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ประกาศวันหยุด 3 มิถุนายน 2567
Since 1976 Bangkok
เรื่องราวของเรา          แนวคิดการออกแบบ          ข่าวการโจรกรรมตู้เซฟ          การรับประกันคุณภาพ          ตู้เซฟกันไฟ           ตู้เซฟกันไฟและกันโจร
ตู้เซฟขนาดเล็ก         ตู้เซฟขนาดกลาง         ตู้เซฟขนาดใหญ่
 
 
ตู้เซฟกันไฟและกันโจร ขนาดกลาง
BS Series ป้องกันโจรโดยเฉพาะและยังกันไฟได้ด้วย
             
  ยึดพื้น/
ผนังได้
  โล่กันงัด
ด้านหน้า
  หลังเรียบ
กันงัด
  กันไฟ
3 ชั่วโมง
 
EMC-6540-C รหัสแบบหมุน
W40.0 x D55.0 x H65.0 CM. , 110 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 35,500 บาท
ราคาพิเศษ : 14,190 บาท (ผ่อน3,547.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 10,990 บาท
 
  ยึดพื้น/
ผนังได้
  โล่กันงัด
ด้านหน้า
  หลังเรียบ
กันงัด
  กันไฟ
3 ชั่วโมง
 
EM-6544-C รหัสแบบหมุน
W45.0 x D45.0 x H65.0 CM. , 110 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 35,500 บาท
ราคาพิเศษ : 14,190 บาท (ผ่อน3,547.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 12,990 บาท
 
  ยึดพื้น/
ผนังได้
  โล่กันงัด
ด้านหน้า
  หลังเรียบ
กันงัด
  กันไฟ
3 ชั่วโมง
 
EM-6550-C รหัสแบบหมุน
W50.0 x D55.0 x H65.0 CM. , 125 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 38,250 บาท
ราคาพิเศษ : 15,290 บาท (ผ่อน3,822.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 13,990 บาท
 
  ยึดพื้น/
ผนังได้
  โล่กันงัด
ด้านหน้า
  หลังเรียบ
กันงัด
  กันไฟ
3 ชั่วโมง
 
EM-6554-C รหัสแบบหมุน
W55.0 x D45.0 x H65.0 CM. , 125 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 38,250 บาท
ราคาพิเศษ : 15,290 บาท (ผ่อน3,822.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 13,990 บาท
             
  ยึดพื้น/
ผนังได้
  โล่กันงัด
ด้านหน้า
  หลังเรียบ
กันงัด
  กันไฟ
3 ชั่วโมง
 
EL-7550-C รหัสแบบหมุน
W50.0 x D55.0 x H75.0 CM. , 145 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 46,500 บาท
ราคาพิเศษ : 18,590 บาท (ผ่อน4,647.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 16,990 บาท
 
  ยึดพื้น/
ผนังได้
  โล่กันงัด
ด้านหน้า
  หลังเรียบ
กันงัด
  กันไฟ
3 ชั่วโมง
 
EL-7560-C รหัสแบบหมุน
W60.0 x D55.0 x H75.0 CM. , 160 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 51,750 บาท
ราคาพิเศษ : 20,690 บาท (ผ่อน5,172.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 18,990 บาท
 
  ยึดพื้น/
ผนังได้
  โล่กันงัด
ด้านหน้า
  หลังเรียบ
กันงัด
  กันไฟ
3 ชั่วโมง
 
EL-9560-C รหัสแบบหมุน
W60.0 x D55.0 x H95.0 CM. , 195 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 65,500 บาท
ราคาพิเศษ : 26,190 บาท (ผ่อน6,547.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 23,990 บาท
 
  ยึดพื้น/
ผนังได้
  โล่กันงัด
ด้านหน้า
  หลังเรียบ
กันงัด
  กันไฟ
3 ชั่วโมง
 
EL-9570-C รหัสแบบหมุน
W70.0 x D55.0 x H95.0 CM. , 210 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 73,750 บาท
ราคาพิเศษ : 29,490 บาท (ผ่อน7,372.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 26,990 บาท
             
  ยึดพื้น/
ผนังได้
  โล่กันงัด
ด้านหน้า
  หลังเรียบ
กันงัด
  กันไฟ
3 ชั่วโมง
 
EMC-6540-D รหัสดิจิตอล
W40.0 x D55.0 x H65.0 CM. , 110 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 42,250 บาท
ราคาพิเศษ : 16,890 บาท (ผ่อน4,222.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 13,490 บาท
 
  ยึดพื้น/
ผนังได้
  โล่กันงัด
ด้านหน้า
  หลังเรียบ
กันงัด
  กันไฟ
3 ชั่วโมง
 
EM-6544-D รหัสดิจิตอล
W45.0 x D45.0 x H65.0 CM. , 110 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 42,250 บาท
ราคาพิเศษ : 16,890 บาท (ผ่อน4,222.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 15,490 บาท
 
  ยึดพื้น/
ผนังได้
  โล่กันงัด
ด้านหน้า
  หลังเรียบ
กันงัด
  กันไฟ
3 ชั่วโมง
 
EM-6550-D รหัสดิจิตอล
W50.0 x D55.0 x H65.0 CM. , 125 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 45,000 บาท
ราคาพิเศษ : 17,990 บาท (ผ่อน4,497.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 16,490 บาท
 
  ยึดพื้น/
ผนังได้
  โล่กันงัด
ด้านหน้า
  หลังเรียบ
กันงัด
  กันไฟ
3 ชั่วโมง
 
EM-6554-D รหัสดิจิตอล
W55.0 x D45.0 x H65.0 CM. , 125 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 45,000 บาท
ราคาพิเศษ : 17,990 บาท (ผ่อน4,497.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 16,490 บาท
             
  ยึดพื้น/
ผนังได้
  โล่กันงัด
ด้านหน้า
  หลังเรียบ
กันงัด
  กันไฟ
3 ชั่วโมง
 
EL-7550-D รหัสดิจิตอล
W50.0 x D55.0 x H75.0 CM. , 145 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 53,250 บาท
ราคาพิเศษ : 21,290 บาท (ผ่อน5,322.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 19,490 บาท
 
  ยึดพื้น/
ผนังได้
  โล่กันงัด
ด้านหน้า
  หลังเรียบ
กันงัด
  กันไฟ
3 ชั่วโมง
 
EL-7560-D รหัสดิจิตอล
W60.0 x D55.0 x H75.0 CM. , 160 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 56,000 บาท
ราคาพิเศษ : 22,390 บาท (ผ่อน5,597.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 20,490 บาท
 
  ยึดพื้น/
ผนังได้
  โล่กันงัด
ด้านหน้า
  หลังเรียบ
กันงัด
  กันไฟ
3 ชั่วโมง
 
EL-9560-D รหัสดิจิตอล
W60.0 x D55.0 x H95.0 CM. , 195 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 72,250 บาท
ราคาพิเศษ : 28,890 บาท (ผ่อน7,222.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 26,490 บาท
 
  ยึดพื้น/
ผนังได้
  โล่กันงัด
ด้านหน้า
  หลังเรียบ
กันงัด
  กันไฟ
3 ชั่วโมง
 
EL-9570-D รหัสดิจิตอล
W70.0 x D55.0 x H95.0 CM. , 210 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 83,250 บาท
ราคาพิเศษ : 33,290 บาท (ผ่อน8,322.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 30,490 บาท
             
  ยึดพื้น/
ผนังได้
  โล่กันงัด
ด้านหน้า
  หลังเรียบ
กันงัด
  กันไฟ
3 ชั่วโมง
 
EMC-6540-F สแกนลายนิ้วมือ
W40.0 x D55.0 x H65.0 CM. , 110 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 48,000 บาท
ราคาพิเศษ : 19,190 บาท (ผ่อน4,797.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 15,490 บาท
 
  ยึดพื้น/
ผนังได้
  โล่กันงัด
ด้านหน้า
  หลังเรียบ
กันงัด
  กันไฟ
3 ชั่วโมง
 
EM-6544-F สแกนลายนิ้วมือ
W45.0 x D45.0 x H65.0 CM. , 110 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 48,000 บาท
ราคาพิเศษ : 19,190 บาท (ผ่อน4,797.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 17,490 บาท
 
  ยึดพื้น/
ผนังได้
  โล่กันงัด
ด้านหน้า
  หลังเรียบ
กันงัด
  กันไฟ
3 ชั่วโมง
 
EM-6550-F สแกนลายนิ้วมือ
W50.0 x D55.0 x H65.0 CM. , 125 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 50,500 บาท
ราคาพิเศษ : 20,190 บาท (ผ่อน5,047.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 18,490 บาท
 
  ยึดพื้น/
ผนังได้
  โล่กันงัด
ด้านหน้า
  หลังเรียบ
กันงัด
  กันไฟ
3 ชั่วโมง
 
EM-6554-F สแกนลายนิ้วมือ
W55.0 x D45.0 x H65.0 CM. , 125 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 50,500 บาท
ราคาพิเศษ : 20,190 บาท (ผ่อน5,047.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 18,490 บาท
             
  ยึดพื้น/
ผนังได้
  โล่กันงัด
ด้านหน้า
  หลังเรียบ
กันงัด
  กันไฟ
3 ชั่วโมง
 
EL-7550-F สแกนลายนิ้วมือ
W50.0 x D55.0 x H75.0 CM. , 145 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 58,750 บาท
ราคาพิเศษ : 23,490 บาท (ผ่อน5,872.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 21,490 บาท
 
  ยึดพื้น/
ผนังได้
  โล่กันงัด
ด้านหน้า
  หลังเรียบ
กันงัด
  กันไฟ
3 ชั่วโมง
 
EL-7560-F สแกนลายนิ้วมือ
W60.0 x D55.0 x H75.0 CM. , 160 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 61,250 บาท
ราคาพิเศษ : 24,490 บาท (ผ่อน6,122.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 22,490 บาท
 
  ยึดพื้น/
ผนังได้
  โล่กันงัด
ด้านหน้า
  หลังเรียบ
กันงัด
  กันไฟ
3 ชั่วโมง
 
EL-9560-F สแกนลายนิ้วมือ
W60.0 x D55.0 x H95.0 CM. , 195 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 80,000 บาท
ราคาพิเศษ : 31,990 บาท (ผ่อน7,997.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 28,490 บาท
 
  ยึดพื้น/
ผนังได้
  โล่กันงัด
ด้านหน้า
  หลังเรียบ
กันงัด
  กันไฟ
3 ชั่วโมง
 
EL-9570-F สแกนลายนิ้วมือ
W70.0 x D55.0 x H95.0 CM. , 210 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 88,750 บาท
ราคาพิเศษ : 35,490 บาท (ผ่อน8,872.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 32,490 บาท
             
ตู้เซฟกันไฟ ขนาดกลาง รหัสแบบหมุน
FS Series สำหรับการป้องกันไฟ
             
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SD รหัสแบบหมุน
W48.0 x D47.6 x H64.9 CM. , 105 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 24,500 บาท
ราคาพิเศษ : 9,790 บาท (ผ่อน2,447.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 8,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SDW รหัสแบบหมุน
W54.0 x D45.0 x H64.9 CM. , 110 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 28,750 บาท
ราคาพิเศษ : 11,490 บาท (ผ่อน2,872.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 10,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-700T รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H75.9 CM. , 155 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 35,500 บาท
ราคาพิเศษ : 14,190 บาท (ผ่อน3,547.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 12,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-701T รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H100.0 CM. , 190 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 49,000 บาท
ราคาพิเศษ : 19,590 บาท (ผ่อน4,897.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 17,990 บาท
             
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SD รหัสแบบหมุน
W48.0 x D47.6 x H64.9 CM. , 105 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 24,500 บาท
ราคาพิเศษ : 9,790 บาท (ผ่อน2,447.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 8,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SDW รหัสแบบหมุน
W54.0 x D45.0 x H64.9 CM. , 110 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 28,750 บาท
ราคาพิเศษ : 11,490 บาท (ผ่อน2,872.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 10,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-700T รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H75.9 CM. , 155 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 35,500 บาท
ราคาพิเศษ : 14,190 บาท (ผ่อน3,547.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 12,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-701T รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H100.0 CM. , 190 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 49,000 บาท
ราคาพิเศษ : 19,590 บาท (ผ่อน4,897.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 17,990 บาท
             
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SD รหัสแบบหมุน
W48.0 x D47.6 x H64.9 CM. , 105 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 24,500 บาท
ราคาพิเศษ : 9,790 บาท (ผ่อน2,447.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 8,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SDW รหัสแบบหมุน
W54.0 x D45.0 x H64.9 CM. , 110 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 28,750 บาท
ราคาพิเศษ : 11,490 บาท (ผ่อน2,872.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 10,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-700T รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H75.9 CM. , 155 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 35,500 บาท
ราคาพิเศษ : 14,190 บาท (ผ่อน3,547.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 12,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-701T รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H100.0 CM. , 190 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 49,000 บาท
ราคาพิเศษ : 19,590 บาท (ผ่อน4,897.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 17,990 บาท
             
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SDN รหัสแบบหมุน
W48.0 x D47.6 x H57.4 CM. , 105 KG.
ราคาตู้เซฟ : 24,500 บาท
ราคาพิเศษ : 9,790 บาท (ผ่อน2,447.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 8,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SDWN รหัสแบบหมุน
W54.0 x D45.0 x H57.4 CM. , 110 KG.
ราคาตู้เซฟ : 28,750 บาท
ราคาพิเศษ : 11,490 บาท (ผ่อน2,872.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 10,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-700TN รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H68.4 CM. , 155 KG.
ราคาตู้เซฟ : 35,500 บาท
ราคาพิเศษ : 14,190 บาท (ผ่อน3,547.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 12,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-701TN รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H92.5 CM. , 190 KG.
ราคาตู้เซฟ : 49,000 บาท
ราคาพิเศษ : 19,590 บาท (ผ่อน4,897.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 17,990 บาท
             
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SDN รหัสแบบหมุน
W48.0 x D47.6 x H57.4 CM. , 105 KG.
ราคาตู้เซฟ : 24,500 บาท
ราคาพิเศษ : 9,790 บาท (ผ่อน2,447.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 8,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SDWN รหัสแบบหมุน
W54.0 x D45.0 x H57.4 CM. , 110 KG.
ราคาตู้เซฟ : 28,750 บาท
ราคาพิเศษ : 11,490 บาท (ผ่อน2,872.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 10,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-700TN รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H68.4 CM. , 155 KG.
ราคาตู้เซฟ : 35,500 บาท
ราคาพิเศษ : 14,190 บาท (ผ่อน3,547.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 12,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-701TN รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H92.5 CM. , 190 KG.
ราคาตู้เซฟ : 49,000 บาท
ราคาพิเศษ : 19,590 บาท (ผ่อน4,897.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 17,990 บาท
             
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SDN รหัสแบบหมุน
W48.0 x D47.6 x H57.4 CM. , 105 KG.
ราคาตู้เซฟ : 24,500 บาท
ราคาพิเศษ : 9,790 บาท (ผ่อน2,447.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 8,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SDWN รหัสแบบหมุน
W54.0 x D45.0 x H57.4 CM. , 110 KG.
ราคาตู้เซฟ : 28,750 บาท
ราคาพิเศษ : 11,490 บาท (ผ่อน2,872.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 10,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-700TN รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H68.4 CM. , 155 KG.
ราคาตู้เซฟ : 35,500 บาท
ราคาพิเศษ : 14,190 บาท (ผ่อน3,547.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 12,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-701TN รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H92.5 CM. , 190 KG.
ราคาตู้เซฟ : 49,000 บาท
ราคาพิเศษ : 19,590 บาท (ผ่อน4,897.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 17,990 บาท
 
ตู้เซฟกันไฟ ขนาดกลาง รหัสดิจิตอล
FS Series สำหรับการป้องกันไฟ
             
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SD-CPL รหัสดิจิตอล
W48.0 x D47.6 x H64.9 CM. , 105 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 31,250 บาท
ราคาพิเศษ : 12,490 บาท (ผ่อน3,122.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 11,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SDW-CPL รหัสดิจิตอล
W54.0 x D45.0 x H64.9 CM. , 110 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 34,000 บาท
ราคาพิเศษ : 13,590 บาท (ผ่อน3,397.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 12,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-700T-CPL รหัสดิจิตอล
W59.0 x D55.3 x H75.9 CM. , 155 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 39,500 บาท
ราคาพิเศษ : 15,790 บาท (ผ่อน3,947.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 14,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-701T-CPL รหัสดิจิตอล
W59.0 x D55.3 x H100.0 CM. , 190 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 51,750 บาท
ราคาพิเศษ : 20,690 บาท (ผ่อน5,172.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 18,990 บาท
             
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SD-CPL รหัสดิจิตอล
W48.0 x D47.6 x H64.9 CM. , 105 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 31,250 บาท
ราคาพิเศษ : 12,490 บาท (ผ่อน3,122.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 11,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SDW-CPL รหัสดิจิตอล
W54.0 x D45.0 x H64.9 CM. , 110 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 34,000 บาท
ราคาพิเศษ : 13,590 บาท (ผ่อน3,397.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 12,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-700T-CPL รหัสดิจิตอล
W59.0 x D55.3 x H75.9 CM. , 155 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 39,500 บาท
ราคาพิเศษ : 15,790 บาท (ผ่อน3,947.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 14,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-701T-CPL รหัสดิจิตอล
W59.0 x D55.3 x H100.0 CM. , 190 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 51,750 บาท
ราคาพิเศษ : 20,690 บาท (ผ่อน5,172.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 18,990 บาท
             
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SD-CPL รหัสดิจิตอล
W48.0 x D47.6 x H64.9 CM. , 105 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 31,250 บาท
ราคาพิเศษ : 12,490 บาท (ผ่อน3,122.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 11,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SDW-CPL รหัสดิจิตอล
W54.0 x D45.0 x H64.9 CM. , 110 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 34,000 บาท
ราคาพิเศษ : 13,590 บาท (ผ่อน3,397.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 12,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-700T-CPL รหัสดิจิตอล
W59.0 x D55.3 x H75.9 CM. , 155 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 39,500 บาท
ราคาพิเศษ : 15,790 บาท (ผ่อน3,947.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 14,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-701T-CPL รหัสดิจิตอล
W59.0 x D55.3 x H100.0 CM. , 190 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 51,750 บาท
ราคาพิเศษ : 20,690 บาท (ผ่อน5,172.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 18,990 บาท
             
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SDN-CPL รหัสดิจิตอล
W48.0 x D47.6 x H57.4 CM. , 105 KG.
ราคาตู้เซฟ : 31,250 บาท
ราคาพิเศษ : 12,490 บาท (ผ่อน3,122.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 11,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SDWN-CPL รหัสดิจิตอล
W54.0 x D45.0 x H57.4 CM. , 110 KG.
ราคาตู้เซฟ : 34,000 บาท
ราคาพิเศษ : 13,590 บาท (ผ่อน3,397.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 12,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-700TN-CPL รหัสดิจิตอล
W59.0 x D55.3 x H68.4 CM. , 155 KG.
ราคาตู้เซฟ : 39,500 บาท
ราคาพิเศษ : 15,790 บาท (ผ่อน3,947.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 14,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-701TN-CPL รหัสดิจิตอล
W59.0 x D55.3 x H92.5 CM. , 190 KG.
ราคาตู้เซฟ : 51,750 บาท
ราคาพิเศษ : 20,690 บาท (ผ่อน5,172.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 18,990 บาท
             
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SDN-CPL รหัสดิจิตอล
W48.0 x D47.6 x H57.4 CM. , 105 KG.
ราคาตู้เซฟ : 31,250 บาท
ราคาพิเศษ : 12,490 บาท (ผ่อน3,122.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 11,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SDWN-CPL รหัสดิจิตอล
W54.0 x D45.0 x H57.4 CM. , 110 KG.
ราคาตู้เซฟ : 34,000 บาท
ราคาพิเศษ : 13,590 บาท (ผ่อน3,397.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 12,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-700TN-CPL รหัสดิจิตอล
W59.0 x D55.3 x H68.4 CM. , 155 KG.
ราคาตู้เซฟ : 39,500 บาท
ราคาพิเศษ : 15,790 บาท (ผ่อน3,947.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 14,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-701TN-CPL รหัสดิจิตอล
W59.0 x D55.3 x H92.5 CM. , 190 KG.
ราคาตู้เซฟ : 51,750 บาท
ราคาพิเศษ : 20,690 บาท (ผ่อน5,172.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 18,990 บาท
             
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SDN-CPL รหัสดิจิตอล
W48.0 x D47.6 x H57.4 CM. , 105 KG.
ราคาตู้เซฟ : 31,250 บาท
ราคาพิเศษ : 12,490 บาท (ผ่อน3,122.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 11,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SDWN-CPL รหัสดิจิตอล
W54.0 x D45.0 x H57.4 CM. , 110 KG.
ราคาตู้เซฟ : 34,000 บาท
ราคาพิเศษ : 13,590 บาท (ผ่อน3,397.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 12,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-700TN-CPL รหัสดิจิตอล
W59.0 x D55.3 x H68.4 CM. , 155 KG.
ราคาตู้เซฟ : 39,500 บาท
ราคาพิเศษ : 15,790 บาท (ผ่อน3,947.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 14,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-701TN-CPL รหัสดิจิตอล
W59.0 x D55.3 x H92.5 CM. , 190 KG.
ราคาตู้เซฟ : 51,750 บาท
ราคาพิเศษ : 20,690 บาท (ผ่อน5,172.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 18,990 บาท
             
ตู้เซฟกันไฟ ขนาดกลาง รหัสสแกนลายนิ้วมือ
FS Series สำหรับการป้องกันไฟ
             
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SD-NCF รหัสสแกนลายนิ้วมือ
W48.0 x D47.6 x H64.9 CM. , 105 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 36,750 บาท
ราคาพิเศษ : 14,690 บาท (ผ่อน3,672.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 13,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SDW-NCF รหัสสแกนลายนิ้วมือ
W54.0 x D45.0 x H64.9 CM. , 110 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 42,250 บาท
ราคาพิเศษ : 16,890 บาท (ผ่อน4,222.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 15,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-700T-NCF รหัสสแกนลายนิ้วมือ
W59.0 x D55.3 x H75.9 CM. , 155 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 45,000 บาท
ราคาพิเศษ : 17,990 บาท (ผ่อน4,497.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 16,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-701T-NCF รหัสสแกนลายนิ้วมือ
W59.0 x D55.3 x H100.0 CM. , 190 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 57,250 บาท
ราคาพิเศษ : 22,890 บาท (ผ่อน5,722.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 20,990 บาท
             
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SD-NCF รหัสสแกนลายนิ้วมือ
W48.0 x D47.6 x H64.9 CM. , 105 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 36,750 บาท
ราคาพิเศษ : 14,690 บาท (ผ่อน3,672.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 13,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SDW-NCF รหัสสแกนลายนิ้วมือ
W54.0 x D45.0 x H64.9 CM. , 110 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 42,250 บาท
ราคาพิเศษ : 16,890 บาท (ผ่อน4,222.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 15,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-700T-NCF รหัสสแกนลายนิ้วมือ
W59.0 x D55.3 x H75.9 CM. , 155 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 45,000 บาท
ราคาพิเศษ : 17,990 บาท (ผ่อน4,497.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 16,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-701T-NCF รหัสสแกนลายนิ้วมือ
W59.0 x D55.3 x H100.0 CM. , 190 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 57,250 บาท
ราคาพิเศษ : 22,890 บาท (ผ่อน5,722.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 20,990 บาท
             
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SD-NCF รหัสสแกนลายนิ้วมือ
W48.0 x D47.6 x H64.9 CM. , 105 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 36,750 บาท
ราคาพิเศษ : 14,690 บาท (ผ่อน3,672.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 13,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SDW-NCF รหัสสแกนลายนิ้วมือ
W54.0 x D45.0 x H64.9 CM. , 110 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 42,250 บาท
ราคาพิเศษ : 16,890 บาท (ผ่อน4,222.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 15,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-700T-NCF รหัสสแกนลายนิ้วมือ
W59.0 x D55.3 x H75.9 CM. , 155 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 45,000 บาท
ราคาพิเศษ : 17,990 บาท (ผ่อน4,497.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 16,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-701T-NCF รหัสสแกนลายนิ้วมือ
W59.0 x D55.3 x H100.0 CM. , 190 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 57,250 บาท
ราคาพิเศษ : 22,890 บาท (ผ่อน5,722.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 20,990 บาท
             
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SDN-NCF รหัสสแกนลายนิ้วมือ
W48.0 x D47.6 x H57.4 CM. , 105 KG.
ราคาตู้เซฟ : 36,750 บาท
ราคาพิเศษ : 14,690 บาท (ผ่อน3,672.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 13,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SDWN-NCF รหัสสแกนลายนิ้วมือ
W54.0 x D45.0 x H57.4 CM. , 110 KG.
ราคาตู้เซฟ : 42,250 บาท
ราคาพิเศษ : 16,890 บาท (ผ่อน4,222.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 15,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-700TN-NCF รหัสสแกนลายนิ้วมือ
W59.0 x D55.3 x H68.4 CM. , 155 KG.
ราคาตู้เซฟ : 45,0000 บาท
ราคาพิเศษ : 17,990 บาท (ผ่อน4,497.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 16,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-701TN-NCF รหัสสแกนลายนิ้วมือ
W59.0 x D55.3 x H92.5 CM. , 190 KG.
ราคาตู้เซฟ : 57,250 บาท
ราคาพิเศษ : 22,890 บาท (ผ่อน5,722.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 20,990 บาท
             
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SDN-NCF รหัสสแกนลายนิ้วมือ
W48.0 x D47.6 x H57.4 CM. , 105 KG.
ราคาตู้เซฟ : 36,750 บาท
ราคาพิเศษ : 14,690 บาท (ผ่อน3,672.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 13,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SDWN-NCF รหัสสแกนลายนิ้วมือ
W54.0 x D45.0 x H57.4 CM. , 110 KG.
ราคาตู้เซฟ : 42,250 บาท
ราคาพิเศษ : 16,890 บาท (ผ่อน4,222.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 15,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-700TN-NCF รหัสสแกนลายนิ้วมือ
W59.0 x D55.3 x H68.4 CM. , 155 KG.
ราคาตู้เซฟ : 45,000 บาท
ราคาพิเศษ : 17,990 บาท (ผ่อน4,497.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 16,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-701TN-NCF รหัสสแกนลายนิ้วมือ
W59.0 x D55.3 x H92.5 CM. , 190 KG.
ราคาตู้เซฟ : 57,250 บาท
ราคาพิเศษ : 22,890 บาท (ผ่อน5,722.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 20,990 บาท
             
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SDN-NCF รหัสสแกนลายนิ้วมือ
W48.0 x D47.6 x H57.4 CM. , 105 KG.
ราคาตู้เซฟ : 36,750 บาท
ราคาพิเศษ : 14,690 บาท (ผ่อน3,672.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 13,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SDWN-NCF รหัสสแกนลายนิ้วมือ
W54.0 x D45.0 x H57.4 CM. , 110 KG.
ราคาตู้เซฟ : 42,250 บาท
ราคาพิเศษ : 16,890 บาท (ผ่อน4,222.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 15,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-700TN-NCF รหัสสแกนลายนิ้วมือ
W59.0 x D55.3 x H68.4 CM. , 155 KG.
ราคาตู้เซฟ : 45,000 บาท
ราคาพิเศษ : 17,990 บาท (ผ่อน4,497.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 16,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-701TN-NCF รหัสสแกนลายนิ้วมือ
W59.0 x D55.3 x H92.5 CM. , 190 KG.
ราคาตู้เซฟ : 57,250 บาท
ราคาพิเศษ : 22,890 บาท (ผ่อน5,722.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 20,990 บาท
             
 
 
 
 
Since 1976
Bangkok, Thailand
 
  จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า BEEDA MANDA
กรมทรัพย์สินทางปัญญา No. 211101648
  ผู้ประกอบการจดทะเบียนจดทะเบียนนิติบุคคล
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า No. 0105535086877
  ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
กรมสรรพากร No. 0105535086877
  ผู้ประกอบการลงทะเบียนผู้ค้ากับงภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
  ผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 
 
ตู้เซฟที่ปกป้องดั่งบิดาและมารดา
แบรนด์ไทย ออกแบบโดยคนไทย
"BEEDA MANDA" มาจากคำว่า "บิดา มารดา"
เพราะเราเชื่อว่า
ผู้ทำหน้าที่ในการปกป้องได้ดีที่สุด คือ พ่อและแม่

เราจึงออกแบบตู้เซฟของเรา
ให้ปกป้องทรัพย์สินของผู้คนที่อดทนเก็บสะสมมาทั้งชีวิต
ให้ปลอดภัยที่สุด ดั่งพ่อและแม่ที่ปกป้องลูกของตน

เราใช้ความเข้าใจเรื่องภัยและวิธีการป้องกันภัย
สร้างสรรค์ตู้เซฟที่จะปกป้องทรัพย์สินอันมีค่าได้อย่างแท้จริง
 
สั่งซื้อตู้เซฟ / สอบถามข้อมูล
ติดต่อกับทีมงาน BEEDA MANDA ได้โดยตรง
063 8400 111
E-MAIL : info@beedamanda.com
LINE OFFICIAL : @beedamanda
เพิ่มเพื่อน 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ 08:30 - 17:30 น.
โชว์รูมและศูนย์บริการ
บริษัท ศรีโสภณ เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
73 ถนนสตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10230 (ปากซอยสตรีวิทยา 2 15)

 
Copyright © 2022 Srisopon Safe and Steel Furniture Co.,Ltd. All rights reserved.