วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ประกาศวันหยุด 3 มิถุนายน 2567
Since 1976 Bangkok
เรื่องราวของเรา          แนวคิดการออกแบบ          ข่าวการโจรกรรมตู้เซฟ          การรับประกันคุณภาพ          ตู้เซฟกันไฟ           ตู้เซฟกันไฟและกันโจร
ตู้เซฟรหัสหมุน         ตู้เซฟรหัสดิจิตอล         ตู้เซฟสแกนลายนิ้วมือ
 
 
แบบมีขาตั้งและล้อ
Safe with leg & caster
             
  ยึดพื้นได้   กันไฟ 2 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-ES9 รหัสแบบหมุน
W40.1 x D36.0 x H31.7 CM. , 25 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 8,250 บาท
ราคาพิเศษ : 3,290 บาท (ผ่อน822.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 2,990 บาท
 
  ยึดพื้นได้   กันไฟ 2 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-ES7 รหัสแบบหมุน
W35.0 x D36.0 x H44.0 CM. , 25 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 8,250 บาท
ราคาพิเศษ : 3,290 บาท (ผ่อน822.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 2,990 บาท
 
  ยึดพื้นได้   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SS รหัสแบบหมุน
W47.0 x D38.0 x H37.0 CM. , 53 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 11,000 บาท
ราคาพิเศษ : 4,390 บาท (ผ่อน1,097.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 3,990 บาท
 
  ยึดพื้นได้   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SST รหัสแบบหมุน
W35.1 x D38.0 x H49.1 CM. , 53 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 11,000 บาท
ราคาพิเศษ : 4,390 บาท (ผ่อน1,097.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 3,990 บาท
             
  ยึดพื้นได้   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SW รหัสแบบหมุน
W50.0 x D44.0 x H37.0 CM. , 55 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 15,000 บาท
ราคาพิเศษ : 5,990 บาท (ผ่อน1,497.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 5,490 บาท
 
  ยึดพื้นได้   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-ES20 รหัสแบบหมุน
W42.0 x D48.2 x H50.6 CM. , 70 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 17,500 บาท
ราคาพิเศษ : 6,990 บาท (ผ่อน1,747.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 6,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SD รหัสแบบหมุน
W48.0 x D47.6 x H64.9 CM. , 105 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 24,500 บาท
ราคาพิเศษ : 9,790 บาท (ผ่อน2,447.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 8,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SDW รหัสแบบหมุน
W54.0 x D45.0 x H64.9 CM. , 110 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 28,750 บาท
ราคาพิเศษ : 11,490 บาท (ผ่อน2,872.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 10,490 บาท
             
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-700T รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H75.9 CM. , 155 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 35,500 บาท
ราคาพิเศษ : 14,190 บาท (ผ่อน3,547.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 12,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-701T รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H100.0 CM. , 190 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 49,000 บาท
ราคาพิเศษ : 19,590 บาท (ผ่อน4,897.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 17,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-702T รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H130.0 CM. , 250 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 62,500 บาท
ราคาพิเศษ : 24,990 บาท (ผ่อน6,247.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 22,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-703T รหัสแบบหมุน
W75.0 x D65.3 x H130.0 CM. , 350 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 84,500 บาท
ราคาพิเศษ : 33,790 บาท (ผ่อน8,447.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 30,990 บาท
             
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-7024T รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H150.0 CM. , 280 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 92,500 บาท
ราคาพิเศษ : 36,990 บาท (ผ่อน9,247.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 33,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-704T รหัสแบบหมุน
W75.0 x D65.3 x H150.0 CM. , 380 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 98,000 บาท
ราคาพิเศษ : 39,190 บาท (ผ่อน9,797.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 35,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-7025T รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H180.0 CM. , 320 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 106,250 บาท
ราคาพิเศษ : 42,490 บาท (ผ่อน10,622.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 38,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-705T รหัสแบบหมุน
W75.0 x D65.3 x H180.0 CM. , 460 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 111,750 บาท
ราคาพิเศษ : 44,690 บาท (ผ่อน11,172.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 40,990 บาท
             
  ยึดพื้นได้   กันไฟ 2 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-ES9 รหัสแบบหมุน
W40.1 x D36.0 x H31.7 CM. , 25 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 8,250 บาท
ราคาพิเศษ : 3,290 บาท (ผ่อน822.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 2,990 บาท
 
  ยึดพื้นได้   กันไฟ 2 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-ES7 รหัสแบบหมุน
W35.0 x D36.0 x H44.0 CM. , 25 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 8,250 บาท
ราคาพิเศษ : 3,290 บาท (ผ่อน822.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 2,990 บาท
 
  ยึดพื้นได้   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SS รหัสแบบหมุน
W47.0 x D38.0 x H37.0 CM. , 53 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 11,000 บาท
ราคาพิเศษ : 4,390 บาท (ผ่อน1,097.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 3,990 บาท
 
  ยึดพื้นได้   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SST รหัสแบบหมุน
W35.1 x D38.0 x H49.1 CM. , 53 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 11,000 บาท
ราคาพิเศษ : 4,390 บาท (ผ่อน1,097.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 3,990 บาท
             
  ยึดพื้นได้   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SW รหัสแบบหมุน
W50.0 x D44.0 x H37.0 CM. , 55 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 15,000 บาท
ราคาพิเศษ : 5,990 บาท (ผ่อน1,497.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 5,490 บาท
 
  ยึดพื้นได้   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-ES20 รหัสแบบหมุน
W42.0 x D48.2 x H50.6 CM. , 70 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 17,500 บาท
ราคาพิเศษ : 6,990 บาท (ผ่อน1,747.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 6,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SD รหัสแบบหมุน
W48.0 x D47.6 x H64.9 CM. , 105 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 24,500 บาท
ราคาพิเศษ : 9,790 บาท (ผ่อน2,447.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 8,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SDW รหัสแบบหมุน
W54.0 x D45.0 x H64.9 CM. , 110 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 28,750 บาท
ราคาพิเศษ : 11,490 บาท (ผ่อน2,872.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 10,490 บาท
             
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-700T รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H75.9 CM. , 155 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 35,500 บาท
ราคาพิเศษ : 14,190 บาท (ผ่อน3,547.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 12,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-701T รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H100.0 CM. , 190 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 49,000 บาท
ราคาพิเศษ : 19,590 บาท (ผ่อน4,897.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 17,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-702T รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H130.0 CM. , 250 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 62,500 บาท
ราคาพิเศษ : 24,990 บาท (ผ่อน6,247.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 22,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-703T รหัสแบบหมุน
W75.0 x D65.3 x H130.0 CM. , 350 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 84,500 บาท
ราคาพิเศษ : 33,790 บาท (ผ่อน8,447.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 30,990 บาท
             
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-7024T รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H150.0 CM. , 280 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 92,500 บาท
ราคาพิเศษ : 36,990 บาท (ผ่อน9,247.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 33,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-704T รหัสแบบหมุน
W75.0 x D65.3 x H150.0 CM. , 380 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 98,000 บาท
ราคาพิเศษ : 39,190 บาท (ผ่อน9,797.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 35,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-7025T รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H180.0 CM. , 320 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 106,250 บาท
ราคาพิเศษ : 42,490 บาท (ผ่อน10,622.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 38,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-705T รหัสแบบหมุน
W75.0 x D55.3 x H180.0 CM. , 460 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 111,750 บาท
ราคาพิเศษ : 44,690 บาท (ผ่อน11,172.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 40,990 บาท
             
  ยึดพื้นได้   กันไฟ 2 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-ES9 รหัสแบบหมุน
W40.1 x D36.0 x H31.7 CM. , 25 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 8,250 บาท
ราคาพิเศษ : 3,290 บาท (ผ่อน822.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 2,990 บาท
 
  ยึดพื้นได้   กันไฟ 2 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-ES7 รหัสแบบหมุน
W35.0 x D36.0 x H44.0 CM. , 25 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 8,250 บาท
ราคาพิเศษ : 3,290 บาท (ผ่อน822.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 2,990 บาท
 
  ยึดพื้นได้   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SS รหัสแบบหมุน
W47.0 x D38.0 x H37.0 CM. , 53 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 11,000 บาท
ราคาพิเศษ : 4,390 บาท (ผ่อน1,097.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 3,990 บาท
 
  ยึดพื้นได้   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SST รหัสแบบหมุน
W35.1 x D38.0 x H49.1 CM. , 53 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 11,000 บาท
ราคาพิเศษ : 4,390 บาท (ผ่อน1,097.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 3,990 บาท
             
  ยึดพื้นได้   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SW รหัสแบบหมุน
W50.0 x D44.0 x H37.0 CM. , 55 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 15,000 บาท
ราคาพิเศษ : 5,990 บาท (ผ่อน1,497.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 5,490 บาท
 
  ยึดพื้นได้   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-ES20 รหัสแบบหมุน
W42.0 x D48.2 x H50.6 CM. , 70 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 17,500 บาท
ราคาพิเศษ : 6,990 บาท (ผ่อน1,747.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 6,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SD รหัสแบบหมุน
W48.0 x D47.6 x H64.9 CM. , 105 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 24,500 บาท
ราคาพิเศษ : 9,790 บาท (ผ่อน2,447.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 8,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SDW รหัสแบบหมุน
W54.0 x D45.0 x H64.9 CM. , 110 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 28,750 บาท
ราคาพิเศษ : 11,490 บาท (ผ่อน2,872.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 10,490 บาท
             
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-700T รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H75.9 CM. , 155 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 35,500 บาท
ราคาพิเศษ : 14,190 บาท (ผ่อน3,547.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 12,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-701T รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H100.0 CM. , 190 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 49,000 บาท
ราคาพิเศษ : 19,590 บาท (ผ่อน4,897.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 17,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-702T รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H130.0 CM. , 250 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 62,500 บาท
ราคาพิเศษ : 24,990 บาท (ผ่อน6,247.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 22,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-703T รหัสแบบหมุน
W75.0 x D65.3 x H130.0 CM. , 350 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 84,500 บาท
ราคาพิเศษ : 33,790 บาท (ผ่อน8,447.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 30,990 บาท
             
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-7024T รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H150.0 CM. , 280 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 92,500 บาท
ราคาพิเศษ : 36,990 บาท (ผ่อน9,247.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 33,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-704T รหัสแบบหมุน
W75.0 x D65.3 x H150.0 CM. , 380 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 98,000 บาท
ราคาพิเศษ : 39,190 บาท (ผ่อน9,797.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 35,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-7025T รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H180.0 CM. , 320 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 106,250 บาท
ราคาพิเศษ : 42,490 บาท (ผ่อน10,622.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 38,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-705T รหัสแบบหมุน
W75.0 x D55.3 x H180.0 CM. , 460 KG.
ตู้เซฟราคาเต็ม : 111,750 บาท
ราคาพิเศษ : 44,690 บาท (ผ่อน11,172.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 40,990 บาท
             
 
แบบไม่มีขาตั้งและล้อ
Safe with no leg & caster
             
  ยึดพื้นได้   กันไฟ 2 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-ES9N รหัสแบบหมุน
W40.1 x D36.0 x H30.2 CM. , 25 KG.
ราคาตู้เซฟ : 8,250 บาท
ราคาพิเศษ : 3,290 บาท (ผ่อน822.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 2,990 บาท
 
  ยึดพื้นได้   กันไฟ 2 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-ES7N รหัสแบบหมุน
W35.0 x D36.0 x H42.5 CM. , 25 KG.
ราคาตู้เซฟ : 8,250 บาท
ราคาพิเศษ : 3,290 บาท (ผ่อน822.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 2,990 บาท
 
  ยึดพื้นได้   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SSN รหัสแบบหมุน
W47.0 x D38.0 x H35.5 CM. , 53 KG.
ราคาตู้เซฟ : 11,000 บาท
ราคาพิเศษ : 4,390 บาท (ผ่อน1,097.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 3,990 บาท
 
  ยึดพื้นได้   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SSTN รหัสแบบหมุน
W35.1 x D38.0 x H47.6 CM. , 53 KG.
ราคาตู้เซฟ : 11,000 บาท
ราคาพิเศษ : 4,390 บาท (ผ่อน1,097.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 3,990 บาท
             
  ยึดพื้นได้   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SWN รหัสแบบหมุน
W50.0 x D44.0 x H35.5 CM. , 55 KG.
ราคาตู้เซฟ : 15,000 บาท
ราคาพิเศษ : 5,990 บาท (ผ่อน1,497.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 5,490 บาท
 
  ยึดพื้นได้   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-ES20N รหัสแบบหมุน
W42.0 x D48.2 x H49.1 CM. , 70 KG.
ราคาตู้เซฟ : 17,500 บาท
ราคาพิเศษ : 6,990 บาท (ผ่อน1,747.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 6,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SDN รหัสแบบหมุน
W48.0 x D47.6 x H57.4 CM. , 105 KG.
ราคาตู้เซฟ : 24,500 บาท
ราคาพิเศษ : 9,790 บาท (ผ่อน2,447.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 8,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SDWN รหัสแบบหมุน
W54.0 x D45.0 x H57.4 CM. , 110 KG.
ราคาตู้เซฟ : 28,750 บาท
ราคาพิเศษ : 11,490 บาท (ผ่อน2,872.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 10,490 บาท
             
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-700TN รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H68.4 CM. , 155 KG.
ราคาตู้เซฟ : 35,500 บาท
ราคาพิเศษ : 14,190 บาท (ผ่อน3,547.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 12,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-701TN รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H92.5 CM. , 190 KG.
ราคาตู้เซฟ : 49,000 บาท
ราคาพิเศษ : 19,590 บาท (ผ่อน4,897.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 17,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-702TN รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H122.5 CM. , 250 KG.
ราคาตู้เซฟ : 62,500 บาท
ราคาพิเศษ : 24,990 บาท (ผ่อน6,247.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 22,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-703TN รหัสแบบหมุน
W75.0 x D65.3 x H122.5 CM. , 350 KG.
ราคาตู้เซฟ : 84,500 บาท
ราคาพิเศษ : 33,790 บาท (ผ่อน8,447.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 30,990 บาท
             
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-7024TN รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H142.5 CM. , 280 KG.
ราคาตู้เซฟ : 92,500 บาท
ราคาพิเศษ : 36,990 บาท (ผ่อน9,247.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 33,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-704TN รหัสแบบหมุน
W75.0 x D65.3 x H142.5 CM. , 380 KG.
ราคาตู้เซฟ : 98,000 บาท
ราคาพิเศษ : 39,190 บาท (ผ่อน9,797.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 35,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-7025TN รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H172.5 CM. , 320 KG.
ราคาตู้เซฟ : 106,250 บาท
ราคาพิเศษ : 42,490 บาท (ผ่อน10,622.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 38,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-705TN รหัสแบบหมุน
W75.0 x D65.3 x H172.5 CM. , 460 KG.
ราคาตู้เซฟ : 111,750 บาท
ราคาพิเศษ : 44,690 บาท (ผ่อน11,172.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 40,990 บาท
             
  ยึดพื้นได้   กันไฟ 2 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-ES9N รหัสแบบหมุน
W40.1 x D36.0 x H30.2 CM. , 25 KG.
ราคาตู้เซฟ : 8,250 บาท
ราคาพิเศษ : 3,290 บาท (ผ่อน822.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 2,990 บาท
 
  ยึดพื้นได้   กันไฟ 2 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-ES7N รหัสแบบหมุน
W35.0 x D36.0 x H42.5 CM. , 25 KG.
ราคาตู้เซฟ : 8,250 บาท
ราคาพิเศษ : 3,290 บาท (ผ่อน822.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 2,990 บาท
 
  ยึดพื้นได้   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SSN รหัสแบบหมุน
W47.0 x D38.0 x H35.5 CM. , 53 KG.
ราคาตู้เซฟ : 11,000 บาท
ราคาพิเศษ : 4,390 บาท (ผ่อน1,097.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 3,990 บาท
 
  ยึดพื้นได้   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SSTN รหัสแบบหมุน
W35.1 x D38.0 x H47.6 CM. , 53 KG.
ราคาตู้เซฟ : 11,000 บาท
ราคาพิเศษ : 4,390 บาท (ผ่อน1,097.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 3,990 บาท
             
  ยึดพื้นได้   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SWN รหัสแบบหมุน
W50.0 x D44.0 x H35.5 CM. , 55 KG.
ราคาตู้เซฟ : 15,000 บาท
ราคาพิเศษ : 5,990 บาท (ผ่อน1,497.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 5,490 บาท
 
  ยึดพื้นได้   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-ES20N รหัสแบบหมุน
W42.0 x D48.2 x H49.1 CM. , 70 KG.
ราคาตู้เซฟ : 17,500 บาท
ราคาพิเศษ : 6,990 บาท (ผ่อน1,747.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 6,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SDN รหัสแบบหมุน
W48.0 x D47.6 x H57.4 CM. , 105 KG.
ราคาตู้เซฟ : 24,500 บาท
ราคาพิเศษ : 9,790 บาท (ผ่อน2,447.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 8,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SDWN รหัสแบบหมุน
W54.0 x D45.0 x H57.4 CM. , 110 KG.
ราคาตู้เซฟ : 28,750 บาท
ราคาพิเศษ : 11,490 บาท (ผ่อน2,872.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 10,490 บาท
             
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-700TN รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H68.4 CM. , 155 KG.
ราคาตู้เซฟ : 35,500 บาท
ราคาพิเศษ : 14,190 บาท (ผ่อน3,547.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 12,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-701TN รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H92.5 CM. , 190 KG.
ราคาตู้เซฟ : 49,000 บาท
ราคาพิเศษ : 19,590 บาท (ผ่อน4,897.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 17,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-702TN รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H122.5 CM. , 250 KG.
ราคาตู้เซฟ : 62,500 บาท
ราคาพิเศษ : 24,990 บาท (ผ่อน6,247.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 22,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-703TN รหัสแบบหมุน
W75.0 x D65.3 x H122.5 CM. , 350 KG.
ราคาตู้เซฟ : 84,500 บาท
ราคาพิเศษ : 33,790 บาท (ผ่อน8,447.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 30,990 บาท
             
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-7024TN รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H142.5 CM. , 280 KG.
ราคาตู้เซฟ : 92,500 บาท
ราคาพิเศษ : 36,990 บาท (ผ่อน9,247.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 33,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-704TN รหัสแบบหมุน
W75.0 x D65.3 x H142.5 CM. , 380 KG.
ราคาตู้เซฟ : 98,000 บาท
ราคาพิเศษ : 39,190 บาท (ผ่อน9,797.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 35,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-7025TN รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H172.5 CM. , 320 KG.
ราคาตู้เซฟ :106,250 บาท
ราคาพิเศษ : 42,490 บาท (ผ่อน10,622.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 38,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-705TN รหัสแบบหมุน
W75.0 x D55.3 x H172.5 CM. , 460 KG.
ราคาตู้เซฟ : 111,750 บาท
ราคาพิเศษ : 44,690 บาท (ผ่อน11,172.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 40,990 บาท
             
  ยึดพื้นได้   กันไฟ 2 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-ES9N รหัสแบบหมุน
W40.1 x D36.0 x H30.2 CM. , 25 KG.
ราคาตู้เซฟ : 8,250 บาท
ราคาพิเศษ : 3,290 บาท (ผ่อน822.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 2,990 บาท
 
  ยึดพื้นได้   กันไฟ 2 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-ES7N รหัสแบบหมุน
W35.0 x D36.0 x H42.5 CM. , 25 KG.
ราคาตู้เซฟ : 8,250 บาท
ราคาพิเศษ : 3,290 บาท (ผ่อน822.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 2,990 บาท
 
  ยึดพื้นได้   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SSN รหัสแบบหมุน
W47.0 x D38.0 x H35.5 CM. , 53 KG.
ราคาตู้เซฟ : 11,000 บาท
ราคาพิเศษ : 4,390 บาท (ผ่อน1,097.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 3,990 บาท
 
  ยึดพื้นได้   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SSTN รหัสแบบหมุน
W35.1 x D38.0 x H47.6 CM. , 53 KG.
ราคาตู้เซฟ : 11,000 บาท
ราคาพิเศษ : 4,390 บาท (ผ่อน1,097.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 3,990 บาท
             
  ยึดพื้นได้   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SWN รหัสแบบหมุน
W50.0 x D44.0 x H35.5 CM. , 55 KG.
ราคาตู้เซฟ : 15,000 บาท
ราคาพิเศษ : 5,990 บาท (ผ่อน1,497.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 5,490 บาท
 
  ยึดพื้นได้   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-ES20N รหัสแบบหมุน
W42.0 x D48.2 x H49.1 CM. , 70 KG.
ราคาตู้เซฟ : 17,500 บาท
ราคาพิเศษ : 6,990 บาท (ผ่อน1,747.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 6,490 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SDN รหัสแบบหมุน
W48.0 x D47.6 x H57.4 CM. , 105 KG.
ราคาตู้เซฟ : 24,500 บาท
ราคาพิเศษ : 9,790 บาท (ผ่อน2,447.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 8,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-SDWN รหัสแบบหมุน
W54.0 x D45.0 x H57.4 CM. , 110 KG.
ราคาตู้เซฟ : 28,750 บาท
ราคาพิเศษ : 11,490 บาท (ผ่อน2,872.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 10,490 บาท
             
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-700TN รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H68.4 CM. , 155 KG.
ราคาตู้เซฟ : 35,500 บาท
ราคาพิเศษ : 14,190 บาท (ผ่อน3,547.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 12,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-701TN รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H92.5 CM. , 190 KG.
ราคาตู้เซฟ : 49,000 บาท
ราคาพิเศษ : 19,590 บาท (ผ่อน4,897.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 17,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-702TN รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H122.5 CM. , 250 KG.
ราคาตู้เซฟ : 62,500 บาท
ราคาพิเศษ : 24,990 บาท (ผ่อน6,247.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 22,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-703TN รหัสแบบหมุน
W75.0 x D65.3 x H122.5 CM. , 350 KG.
ราคาตู้เซฟ : 84,500 บาท
ราคาพิเศษ : 33,790 บาท (ผ่อน8,447.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 30,990 บาท
             
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-7024TN รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H142.5 CM. , 280 KG.
ราคาตู้เซฟ : 92,500 บาท
ราคาพิเศษ : 36,990 บาท (ผ่อน9,247.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 33,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-704TN รหัสแบบหมุน
W75.0 x D65.3 x H142.5 CM. , 380 KG.
ราคาตู้เซฟ : 98,000 บาท
ราคาพิเศษ : 39,190 บาท (ผ่อน9,797.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 35,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-7025TN รหัสแบบหมุน
W59.0 x D55.3 x H172.5 CM. , 320 KG.
ราคาตู้เซฟ : 106,250 บาท
ราคาพิเศษ : 42,490 บาท (ผ่อน10,622.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 38,990 บาท
 
  งัดยากขึ้น   กันไฟ 3 ชั่วโมง   ประกัน 5 ปี  
FS-705TN รหัสแบบหมุน
W75.0 x D55.3 x H172.5 CM. , 460 KG.
ราคาตู้เซฟ : 111,750 บาท
ราคาพิเศษ : 44,690 บาท (ผ่อน11,172.50x4เดือน)
โปรโมชั่น จ่ายเงินสด : 40,990 บาท
             
 
 
 
 
Since 1976
Bangkok, Thailand
 
  จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า BEEDA MANDA
กรมทรัพย์สินทางปัญญา No. 211101648
  ผู้ประกอบการจดทะเบียนจดทะเบียนนิติบุคคล
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า No. 0105535086877
  ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
กรมสรรพากร No. 0105535086877
  ผู้ประกอบการลงทะเบียนผู้ค้ากับงภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
  ผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 
 
ตู้เซฟที่ปกป้องดั่งบิดาและมารดา
แบรนด์ไทย ออกแบบโดยคนไทย
"BEEDA MANDA" มาจากคำว่า "บิดา มารดา"
เพราะเราเชื่อว่า
ผู้ทำหน้าที่ในการปกป้องได้ดีที่สุด คือ พ่อและแม่

เราจึงออกแบบตู้เซฟของเรา
ให้ปกป้องทรัพย์สินของผู้คนที่อดทนเก็บสะสมมาทั้งชีวิต
ให้ปลอดภัยที่สุด ดั่งพ่อและแม่ที่ปกป้องลูกของตน

เราใช้ความเข้าใจเรื่องภัยและวิธีการป้องกันภัย
สร้างสรรค์ตู้เซฟที่จะปกป้องทรัพย์สินอันมีค่าได้อย่างแท้จริง
 
สั่งซื้อตู้เซฟ / สอบถามข้อมูล
ติดต่อกับทีมงาน BEEDA MANDA ได้โดยตรง
063 8400 111
E-MAIL : info@beedamanda.com
LINE OFFICIAL : @beedamanda
เพิ่มเพื่อน 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ 08:30 - 17:30 น.
โชว์รูมและศูนย์บริการ
บริษัท ศรีโสภณ เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
73 ถนนสตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10230 (ปากซอยสตรีวิทยา 2 15)

 
Copyright © 2022 Srisopon Safe and Steel Furniture Co.,Ltd. All rights reserved.